True SMART 4G M1

เปิดตัวครั้งแรก 6 มีนาคม 2017 (สยามโฟนฯ) สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 1 ปี 2017 (มีนาคม 60) ราคามือถือ True SMART 4G M1 – ราคาเปิดตัว 4,890 บาท (มีนาคม 60) – ราคาล่าสุด 4,890 บาท (ปรับปรุง เมื่อปีก่อน) ข่าวที่เกี่ยวข้อง แสดงความเห็น บทความรีวิว ข้อมูลเครือข่าย (Network) เครือข่าย – GSM 850/900/1800/1900 MHz – LTE 850/900/1800/2100 MHz เทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูล – 2G: EDGE/GPRS – 3G: HSPA+ – 4G ใช้งาน …

True SMART 4G M1 Plus

ข้อมูลทั่วไป True SMART 4G M1 Plus – ทรู เปิดตัวครั้งแรก 6 มีนาคม 2017 (สยามโฟนฯ) สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 1 ปี 2017 (มีนาคม 60) ราคามือถือ True SMART 4G M1 Plus – ราคาเปิดตัว 5,890 บาท (มีนาคม 60) – ราคาล่าสุด 5,890 บาท (ปรับปรุง เมื่อปีก่อน) ข่าวที่เกี่ยวข้อง แสดงความเห็น บทความรีวิว ข้อมูลเครือข่าย (Network) เครือข่าย – GSM 850/900/1800/1900 MHz – UMTS 5/1 – LTE …

True SMART 4G Adventure

เปิดตัวครั้งแรก 24 มกราคม 2018 (สยามโฟนฯ) สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย วางจำหน่าย ไตรมาสที่ 1 ปี 2018 (มกราคม 61) ราคามือถือ True SMART 4G Adventure – ราคาเปิดตัว 4,990 บาท (มกราคม 61) – ราคาล่าสุด 4,990 บาท (ปรับปรุง 3 เดือนที่แล้ว) ข่าวที่เกี่ยวข้อง แสดงความเห็น บทความรีวิว ข้อมูลเครือข่าย (Network) เครือข่าย – GSM 850/900/1800/1900 MHz – WCDMA 850/900/2100 MHz – LTE 850/900/1800/2100 MHz เทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูล – 2G: EDGE/GPRS – …